Wyborowa


VodkaAbsolut
Chopin
Pan Tadeusz
Soplica Absolwent
Krakus
Smirnoff
Wyborowa Batory
Finlandia
Sobieski
Żubrówka

PRODUKTY


"BARDIMEX" Wadowice ul. Fabryczna 4, tel. (033) 8738660, 8739728, e-mail: wadowice@bardimex.com.pl